...

aducerea mamelor înapoi la locul de muncă

Mothers

CAN

Un proiect european ERASMUS+

Finanțat de Uniunea Europeană. Punctele de vedere și opiniile exprimate aparțin, însă, exclusiv autorului (autorilor) și nu reflectă neapărat punctele de vedere și opiniile Uniunii Europene sau ale Agenției Executive Europene pentru Educație și Cultură (EACEA). Nici Uniunea Europeană și nici EACEA nu pot fi considerate răspunzătoare pentru acestea.

32%

Femeile cu copii nu au un loc de muncă

Articolul 8 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

„În toate activitățile sale, Uniunea urmărește să elimine inegalitățile și să promoveze egalitatea între bărbați și femei.”

MothersCan

Scopul este de a sprijini mamele în dezvoltarea lor profesională și în reintegrarea pe termen lung pe piața muncii prin consolidarea și dobândirea de competențe specifice.

MothersCan

Împreună cu MothersCan dorim să promovăm principiul participării egale pe piața muncii, cu condiții egale de angajare și de carieră în UE.

motherscan

Mame

  • care sunt șomeri sau șomeri de lungă durată,
  • care lucrează cu jumătate de normă, deși ar dori să lucreze cu normă întreagă, și
  • femei singure.

De ce un proiect la nivel european?

Accesul inegal la piața muncii rămâne o problemă europeană esențială. Datele Eurostat arată că integrarea mamelor după concediul de maternitate afectează toate țările UE – indiferent de programele naționale de concediu de maternitate.

Comisia Europeană a reafirmat deja angajamentul și ambiția de a pune pe primul loc cetățenii Europei în 2021. Legislația europeană se bazează pe un pilon social care susține piețe ale muncii echitabile și funcționale, precum și sisteme de protecție socială.

Cu MothersCan dorim să promovăm principiul participării egale pe piața muncii în condiții egale de angajare și de carieră în UE. Un parteneriat transnațional nu numai că permite dialogul la nivel european. Cooperarea transnațională permite, de asemenea, ca MothersCan să influențeze agenda UE pentru a crește gradul de sensibilizare cu privire la nevoile și provocările legate de egalitatea de gen la locul de muncă și pentru a prezenta metode inovatoare de responsabilizare a femeilor care doresc să se întoarcă la locul de muncă după concediul de maternitate. Prin urmare, oferim soluții care sunt aplicabile la nivel local și transferabile în alte state membre din UE.

MothersCan permite experimentarea și punerea în aplicare a bunelor practici în cadrul parteneriatului în țările în care ar putea exista un decalaj mai mare, având astfel un impact asupra instituțiilor naționale. Colaborarea transnațională sporește numărul de părți interesate dincolo de accesibilitatea procedurală pentru a oferi cele mai bune oportunități și programe pentru mame.

În plus, partenerii din fiecare țară reunesc principalele părți interesate pentru a elabora planuri care să îmbunătățească accesul la dezvoltarea profesională și să sporească capacitatea de angajare a mamelor.

Contactați

Motherscan

Contactați

9 + 14 =

Motherscan

este un proiect finanțat de ERASMUS+.

Consimțământul pentru cookie-uri cu Real Cookie Banner Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.