...

Centrul pentru Legislatie Nonprofit – RO

Misiunea noastră

Centrul pentru Legislație Nonprofit deschide calea pentru îmbunătățirea cadrului juridic pentru organizațiile neguvernamentale, dezvoltarea socială și promovarea antreprenoriatului.

Obiectivele noastre

  • Creșterea și consolidarea capacității și autorității organizațiilor neguvernamentale din România de a capta interesele cetățenilor și de a le reprezenta în fața administrației publice.
  • să stimuleze participarea și implicarea publică a ONG-urilor și a cetățenilor în elaborarea și promovarea politicilor publice.
  • Promovarea antreprenoriatului social în rândul ONG-urilor și al membrilor grupurilor vulnerabile.

Centrul pentru Legislatje Nonprofit

Consimțământul pentru cookie-uri cu Real Cookie Banner Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.