...

ΕΠΑΝΑΦΈΡΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΜΗΤΈΡΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΊΑ

Mothers

CAN

Ένα ευρωπαϊκό έργο ERASMUS+

Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απόψεις και οι γνώμες που διατυπώνονται εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών και δεν αντιπροσωπεύουν κατ’ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA). Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο EACEA δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τις εκφραζόμενες απόψεις.

32%

Οι γυναίκες με παιδιά δεν εργάζονται

Άρθρο 8 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

“Σε όλες τις δραστηριότητές της, η Ένωση επιδιώκει την εξάλειψη των ανισοτήτων και την προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών.”

MothersCan

Στόχος είναι να υποστηριχθεί η επαγγελματική ανάπτυξη των μητέρων και η μακροπρόθεσμη επανένταξή τους στην αγορά εργασίας μέσω της ενίσχυσης και της απόκτησης συγκεκριμένων δεξιοτήτων.

MothersCan

Με το MothersCan θέλουμε να προωθήσουμε την αρχή της ισότιμης συμμετοχής στην αγορά εργασίας με ίσες συνθήκες απασχόλησης και σταδιοδρομίας στην ΕΕ.

motherscan

Μητέρες

  • που είναι άνεργοι ή μακροχρόνια άνεργοι,
  • που εργάζονται με μερική απασχόληση, αν και θα ήθελαν να εργαστούν με πλήρη απασχόληση, και
  • ανύπαντρες γυναίκες.

Γιατί ένα σχέδιο σε ευρωπαϊκό επίπεδο;

Η άνιση πρόσβαση στην αγορά εργασίας παραμένει ένα βασικό ευρωπαϊκό ζήτημα. Τα στοιχεία της Eurostat δείχνουν ότι η ένταξη των μητέρων μετά την άδεια μητρότητας επηρεάζει όλες τις χώρες της ΕΕ – ανεξάρτητα από τα εθνικά προγράμματα άδειας μητρότητας.

Η Επιτροπή της ΕΕ έχει ήδη επαναβεβαιώσει τη δέσμευση και τη φιλοδοξία της να θέσει τους ανθρώπους της Ευρώπης σε προτεραιότητα το 2021. Το ευρωπαϊκό δίκαιο βασίζεται σε έναν κοινωνικό πυλώνα που αντιπροσωπεύει δίκαιες και λειτουργικές αγορές εργασίας καθώς και συστήματα κοινωνικής προστασίας.

Με το MothersCan, θέλουμε να προωθήσουμε την αρχή της ισότιμης συμμετοχής στην αγορά εργασίας με ίσους όρους απασχόλησης και σταδιοδρομίας στην ΕΕ. Μια διακρατική εταιρική σχέση δεν επιτρέπει μόνο το διάλογο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η διακρατική συνεργασία επιτρέπει επίσης στη MothersCan να επηρεάσει την ατζέντα της ΕΕ για την ευαισθητοποίηση σχετικά με τις ανάγκες και τις προκλήσεις της ισότητας των φύλων στον εργασιακό χώρο και να παρουσιάσει καινοτόμες μεθόδους για την ενδυνάμωση των γυναικών που θέλουν να επιστρέψουν στην εργασία τους μετά την άδεια μητρότητας. Ως εκ τούτου, προσφέρουμε λύσεις που είναι τοπικά εφαρμόσιμες και μεταβιβάσιμες σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ.

Το MothersCan επιτρέπει τον πειραματισμό και την εφαρμογή καλών πρακτικών στο πλαίσιο της εταιρικής σχέσης σε χώρες όπου μπορεί να υπάρχει μεγαλύτερο κενό, επηρεάζοντας έτσι τους εθνικούς θεσμούς. Η διακρατική συνεργασία αυξάνει τον αριθμό των ενδιαφερομένων πέρα από τη διαδικαστική προσβασιμότητα για την παροχή των καλύτερων ευκαιριών και προγραμμάτων για τις μητέρες.

Επιπλέον, οι εταίροι σε κάθε χώρα συγκεντρώνουν τους βασικούς ενδιαφερόμενους φορείς για την ανάπτυξη σχεδίων που βελτιώνουν την πρόσβαση στην επαγγελματική ανάπτυξη και αυξάνουν την απασχολησιμότητα των μητέρων.

MothersCan - παιδαγωγός παίζει με τα παιδιά
MothersCan - Μητέρα στο γραφείο στο σπίτι με παιδιά που ζωγραφίζουν
MothersCan - Μητέρα με νήπιο στο γραφείο του παιδίατρου
MothersCan - Μητέρα στο γραφείο στο σπίτι με νήπιο στο γραφείο

Επικοινωνία

Motherscan

Επικοινωνία

14 + 9 =

Motherscan

είναι ένα έργο που χρηματοδοτείται από το ERASMUS+.

Συναίνεση σε Cookie με το Real Cookie Banner Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.